JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost

Styrelsen

Kategori: Info Senast uppdaterad måndag, 02 april 2018 Skriven av Super User

Styrelseledamöterna väljs på föreningsstämman på våren.

Styrelsen sammanträder normalt en gång varje månad. Vill du ta upp någon fråga för styrelsen att diskutera och eventuellt besluta om kan du meddela någon i styrelsen, helst mer än en vecka före nästa möte. 

För frågor till styrelsen, kontakta främst ordförande eller vice ordförande. Det allra bästa sättet är att skicka frågan som E-post.

Styrelsen

För kontaktuppgifter till styrelsen, se anslagstavla i respektive port. 

Ordförande Reine Forinder    
Vice ordförande Håkan Eriksson    
Kassör Johan Kaijser    
Sekreterare Maria Gaenger    
Ledamot Inga-Lill Karlsson    
Ledamot Åke Sivertun    
Ledamot Patrik Hillring    
HSB-ledamot Louise Lindgren    
       
       

Revisorer

Ordinarie Anna Sandahl    
Suppleant Birgitta Preussner    
BoRevision AB      

 

Träffar: 5836