JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost

Mäklarinfo

Kategori: Info Senast uppdaterad måndag, 22 april 2024

Föreningen

- Fastigheten förvärvas 1986
- 81 bostadsrätter och två lokaler med hyresrätt
 

Månadsavgift

- Föreningen har aviserat avgiftshöjning för 2024 med 10 %.
 

Utförd/kommande underhåll och renovering

- 1986 omfattande renovering av fastigheten (inkl byte av avloppsstammar, elstigar)
- 1996 fasadrenovering och fönstermålning på sydsidan
- 2000 målning av trapphuset
- 2002 målning av taket
- 2004 utbyte av tvättmaskiner och torkskåp
- 2004 förebyggande arbete emot istappar på taket
- 2004 stamspolning
- 2006 renovering av hissar
- 2007 utbyte av portar till tidstypiska av 30- talsstil
- 2007 renovering av innergård
- 2008 fasadrenovering och målning av fönster
- 2009 stamspolning
- 2010 renovering av fönsterbågar
- 2013 omfattande trapphusrenovering
- 2014 partiell renovering av fasaden mot Åsögatan
- 2016 stamspolning
- 2016 balansering av värmesystem
- 2018 OVK genomförd
- 2019 Ommålning av valvet Sågargatan
- 2019 Uppfräschning av uteplatsen i 194-an
- 2019 Diverse måleriarbeten; skyltfönster, dörrar i uthyrningslokaler och cykelrum
- 2019 Samtliga element i uthyrningslokalen utbytta
- 2019 Läckage på vinden åtgärdat
- 2019 Inventering, montering och justering av samtliga vatten- och värmeventiler i källaren
- 2019 SBA-inventering påbörjat (SBA står för systematiskt brandskyddsarbete)
- 2020 SBA-inventering har genomförts
- 2020 Avstängningsventiler till vattenmätare, VVS-pump är utbytta
- 2020 Omfattande renovering av yttertaket
- 2020 Målningsarbeten i trapphusen har utförts
- 2020 Uppfräschning av uteplatsen i 194-an
- 2021 Stamspolning
- 2021 Inventering av värmesystemet i alla lägenheter och lokaler
- 2021 VVC-pump och ventiler utbytta
- 2021 Byte av rensluckor i källare
- 2021 Taksäkerhetsarbeten har utförts 
- 2021 Bastuaggregat och dragning av el utbytt vid övernattningslägenhet.
- 2021 Ytterdörrar renoverade
- 2022 Byte av expansionskärl, cirkulationspump, regelventiler samt ventiler och termostater på samtliga radiatorer
- 2022 Kungsbalkongerna;dilatationsfogarna har bytts ut samt renovering och målning av fönster och balkongdörrar
 

Överlåtelse av bostadsrätt

- Samtliga överlåtelser inom föreningen skall behandlas via HSB portalen. https://portwise.hsbportalen.se

 

Träffar: 11038