JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost
  • Åsögatan 192 och 194. Portvalvet ovan Sågargatan går mellan fastigheterna.
  • Utsikt från 194:an vintern 2009.
  • Åsögatan västerut
  • Skeppargatan söderut. 194 och 192 syns i fonden.
  • Utsikt från bastun norrut över Åsöberget och Saltsjön.

Mäklarinfo

Kategori: Info
Senast uppdaterad måndag, 22 april 2024

Föreningen

- Fastigheten förvärvas 1986
- 81 bostadsrätter och två lokaler med hyresrätt
 

Månadsavgift

- Föreningen har aviserat avgiftshöjning för 2024 med 10 %.
 

Utförd/kommande underhåll och renovering

- 1986 omfattande renovering av fastigheten (inkl byte av avloppsstammar, elstigar)
- 1996 fasadrenovering och fönstermålning på sydsidan
- 2000 målning av trapphuset
- 2002 målning av taket
- 2004 utbyte av tvättmaskiner och torkskåp
- 2004 förebyggande arbete emot istappar på taket
- 2004 stamspolning
- 2006 renovering av hissar
- 2007 utbyte av portar till tidstypiska av 30- talsstil
- 2007 renovering av innergård
- 2008 fasadrenovering och målning av fönster
- 2009 stamspolning
- 2010 renovering av fönsterbågar
- 2013 omfattande trapphusrenovering
- 2014 partiell renovering av fasaden mot Åsögatan
- 2016 stamspolning
- 2016 balansering av värmesystem
- 2018 OVK genomförd
- 2019 Ommålning av valvet Sågargatan
- 2019 Uppfräschning av uteplatsen i 194-an
- 2019 Diverse måleriarbeten; skyltfönster, dörrar i uthyrningslokaler och cykelrum
- 2019 Samtliga element i uthyrningslokalen utbytta
- 2019 Läckage på vinden åtgärdat
- 2019 Inventering, montering och justering av samtliga vatten- och värmeventiler i källaren
- 2019 SBA-inventering påbörjat (SBA står för systematiskt brandskyddsarbete)
- 2020 SBA-inventering har genomförts
- 2020 Avstängningsventiler till vattenmätare, VVS-pump är utbytta
- 2020 Omfattande renovering av yttertaket
- 2020 Målningsarbeten i trapphusen har utförts
- 2020 Uppfräschning av uteplatsen i 194-an
- 2021 Stamspolning
- 2021 Inventering av värmesystemet i alla lägenheter och lokaler
- 2021 VVC-pump och ventiler utbytta
- 2021 Byte av rensluckor i källare
- 2021 Taksäkerhetsarbeten har utförts 
- 2021 Bastuaggregat och dragning av el utbytt vid övernattningslägenhet.
- 2021 Ytterdörrar renoverade
- 2022 Byte av expansionskärl, cirkulationspump, regelventiler samt ventiler och termostater på samtliga radiatorer
- 2022 Kungsbalkongerna;dilatationsfogarna har bytts ut samt renovering och målning av fönster och balkongdörrar
 

Överlåtelse av bostadsrätt

- Samtliga överlåtelser inom föreningen skall behandlas via HSB portalen. https://portwise.hsbportalen.se

 

Historia

Kategori: Info
Senast uppdaterad onsdag, 12 mars 2014
Skriven av Peter Häggqvist

Åsöberget ligger på Södermalm i Stockholm och Åsön är det gamla namnet på Södermalm. Åsöberget sträcker sig runt kvarteren med Folkungagatan, Sågargatan, Lotsgatan, Skeppargränd, Åsögatan och Kvastmakarbacken. Här finns underbara platser med gamla träkåkar och söderplank . Den gamla kåkstaden från främst 1700-talet har bevarats för kommande generationer. Åsöberget är den största sammanhängande återstoden av den trähusbebyggelse som var så vanlig över Stockholm förr.

Anrika kvarter på Åsöberget, med den största sammanhängande bevarade trähusbebyggelsen i Stockholm. Bilden är från boken "Nära inpå Stockholm" av Magdalena Korotynska.

Läs mer: Historia

Medlemsinfo

Kategori: Info
Senast uppdaterad måndag, 17 juni 2024

Välkommen till vår förening

Här följer viktig information som kan vara bra att känna till för dig som bostadsrättsinnehavare i Brf. Åsöberget. Du kan alltid kontakta någon i styrelsen om det är något mer du undrar över. Aktuella kontaktuppgifter finns anslaget på anslagstavlan i porten till respektive fastighet.  

Läs mer: Medlemsinfo

Styrelsen

Kategori: Info
Senast uppdaterad söndag, 19 Maj 2024
Skriven av Super User

Styrelseledamöterna väljs på föreningsstämman på våren.

Styrelsen sammanträder normalt en gång varje månad. Vill du ta upp någon fråga för styrelsen att diskutera och eventuellt besluta om kan du meddela någon i styrelsen, helst mer än en vecka före nästa möte. 

Läs mer: Styrelsen