JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost

Medlemsinfo

Kategori: Info Senast uppdaterad måndag, 17 juni 2024

Välkommen till vår förening

Här följer viktig information som kan vara bra att känna till för dig som bostadsrättsinnehavare i Brf. Åsöberget. Du kan alltid kontakta någon i styrelsen om det är något mer du undrar över. Aktuella kontaktuppgifter finns anslaget på anslagstavlan i porten till respektive fastighet.  

Gemensamma anläggningar

Bastu

Finns på vinden i 194:an (till höger efter trappan). Bokning av bastun görs på en lista som sitter utanför dörren till bastun/lokalen och endast medlemmar kan utnyttja den, det vill säga minst en medlem måste finnas närvarande. Boka med lägenhetsnummer /namn /mobilnummer. Det tar cirka en halvtimme att värma upp bastun, instruktioner finns i bastun. Vi rekommenderar att bastun nyttjas ca två timmar per tillfälle. Efter användandet ska bastun och duschutrymmet rengöras och aggregatet stängas av. Visa hänsyn om det finns gäster i övernattningsrummet.

Cykelrum

Finns i källaren i 192:an. I 194:an är det ytterdörren till vänster om porten. Använd din dörrnyckel. Utomhus finns även cykelställ på båda sidor om Sågargatan, invid valvet.  

Gästrum/ Övernattningsrum 

Föreningen har ett gästrum som hyrs ut till medlem och är till för medlemmarnas anhöriga och nära vänner. Rummet erbjuder två sängplatser med tillhörande kuddar och täcken. Litet pentry finns utanför. Bokning av gästrum görs via mejl, se anslagstavla i porten. Överlämning av nycklar till rummet sker efter överenskommelse med bokningsansvarig. Nuvarande hyresavgift är 500 kr/dygn. Hyran debiteras på hyresavin i efterhand.

Egen balkong/ Kungsbalkong

Medlemmar med egen balkong ansvarar för snöröjning samt att krukor, växter och möbler ska placeras så att de ej hindrar vattenavrinning. Vintertid skall balkongen snöröjas, för att förhindra fuktskador på fastigheten. Medlemmar får grilla på balkongen förutsatt att el-grill används.

Gård

Finns på baksidan av 194:an. För att nå den måste du passera genom 194:ans entréplan. Gården kan användas av alla medlemmar i föreningen. På sommaren finns bord, stolar och grill att nyttja. Sätt upp en lapp på anslagstavlan att du tänker nyttja gården viss tidpunkt. För allas trevnad tänk på att ställa tillbaka grill och stolar efter användning. 

 

Hissarna

Var rädd om våra hissar. Se till att skjuta igen gallergrinden varsamt och stänga ordentligt när du använt hissen. Hissen går inte att bruka om någon av dörrarna inte är helt stängd. Hissarna bör ej överlastas. De är inte lämpade för att frakta byggmaterial och för tunga saker t ex vid flytt.

Hobbylokal

I källaren i 194:an finns en hobbylokal som är utrustad med arbetsbänk, skruvstäd och avlastningsytor. Ovanför arbetsbänken finns dessutom extra eluttag. Verktyg finns inte, utan de får du hålla med själv. Lokalen får användas vardagar 9 - 20 samt lördag, söndag och helgdag 11 - 18. Lokalen lämnas städad för allas trevnad.

Trapphus

Städning av trapphusen och byte av entrémattor görs av en städfirma. Barnvagnar, dörrmattor och övriga föremål är förbjudna i trapphusen ur brandsäkerhetssynpunkt. Barnvagnsrum finns i 194:an direkt in till vänster.

Tvättstugan

Tvättstugan i 192:an finns i källaren och i 194:an på entréplan till vänster om hissen. För bokning av tvättid används den markör som tillhör lägenheten. Tavlan för bokning finns på väggen utanför 192:an och i 194:an inne i tvättstugan. Markerad tvättid gäller en timme från angiven starttid, därefter får annan medlem överta tvättstugan om inte tvättning påbörjats. Efter avslutad tvättning ska tvättmaskiner och bänkar torkas av, tvättmedelsfack och torktumlarens filter rengöras, samt golvet sopas och våttorkas vid behov. Användandet av torkskåp får ske fram till högst en timme efter varje pass. För allas trevnad, se till att du hämtar din tvätt efter avslutad tvättning. Torkning av tvätt får pågå till klockan 22. Tvättpassen är 8-11, 11-15, 15-18, 18-21.
Saknas markör ska lägenhetsinnehavaren själv kontakta fastighetsförvaltaren och bekosta ny cylinderenhet. Markören skall vara röd och graveras med lägenhetsnummer.

Vinden

Varje lägenhet har ett vindsutrymme med samma nummer som din lägenhet. Av brandsäkerhetsskäl får inget placeras i gångarna utanför. Det är därmed inte tillåtet att ställa saker på vinden i samband med renovering eller att kvarlämna saker vid flytt.

Vädringsbalkonger

Balkongerna mellan våningsplanen i trapphusen är avsedda för vädring och under den varmare årstiden ställs ett bord och två stolar ut på varje balkong. Om någon medlem önskar sätta upp ett hänglås på balkongdörren så får det vara låst i maximalt ett dygn. Vädringsbalkongerna är ingen förvaringsplats. Opassande föremål kommer att slängas. Det är inte tillåtet att röka på vädringsbalkongerna.

 

Allmänna förhållningsregler/info

Andrahandsuthyrning

Uthyrning av lägenhet i andra hand måste godkännas av styrelsen. Bostadsrättsinnehavaren ska ha giltigt skäl, läs om våra riktlinjer för andrahandsuthyrning på hemsida. Där finner du även ansökningsblankett för nedladdning. Du kan enbart hyra ut ett år i taget. Vid eventuell förlängning måste ny ansökan göras. Du måste få uthyrningen godkänd av styrelsen innan uthyrning sker.

Bokning av bastu eller gästrum

Bokning av bastu görs genom att ange namn, lägenhetsnummer och mobilnummer på lista utanför på vinden. Boka bastun i tidsintervall på ca 2 timmar så att fler kan basta under helger och kvällar. Bastu/dusch ska vara utrymd senast kl 22.00 om ingen hyr övernattningsrummet, då gäller det att lämna bastun senast kl 20.00. Visa hänsyn om det finns gäster i övernattningsrummet. Bastu och duschrum skall städas efter användning.

Bokning av gästrum görs via mejl, se anslagstavla i porten. Vid bokning ange ditt namn, lägenhetsnummer och datum. Rummet bokas för övernattning mellan kl 15.00 till kl 11.00 nästkommande dag. Överlämning av nycklar till rummet sker efter överenskommelse med bokningsansvarig. Nuvarande hyresavgift är 500 kr/dygn. Hyran debiteras på hyresavin i efterhand. Rummet får ej användas för middag eller fest. Rum, duschrum och kök ska städas efter användning.
Om man inte vill att någon annan nyttjar bastun under tiden man hyr rummet måste man själv skriva upp sig på bastuns bokningslista på vinden.
Om bastun är bokad då du tänkt hyra övernattningsrummet och inte vill bli störd. Kontakta vederbörande direkt (se mobilnummer på listan) och kom överrens om när bastubad kan ske. Notera att den som badar bastu kan låsa om sig. Toaletten kan då fortfarande brukas av övernattande gäst.

Bredband

Fastigheten är gruppansluten till bredband via Telenor. I månadsavgiften ingår bredband 500 Mbyte. Telenor lånar ut en router kostnadsfritt, fraktkostnad faktureras vid beställning, routern har fast och trådlöst internet. Om du har en dator som hanterar Wifi6 kan du uppgradera ditt router till en Wifi6 Router kostnadsfritt. För mer info: Kundtjänst tel 020-222222  www.telenor.se

Felanmälan

Om fel uppstår i något gemensamt utrymme eller i fastigheten ska detta i första hand anmälas till Allgranth Fastighets AB.
Anmälan kan göras dygnet runt på hemsida: www.algranth.se  eller kontorstid, måndag-fredag 07.00–16.00 på telefon 08-420 380 81
Vid akuta fel i fastigheten, till exempel vattenläcka, ska du ringa till jouren. Akut/jour, kvällar/nätter och helgdagar: 08-18 70 00 Vid fel i din lägenhet kan du anlita föreningens fastighetsskötare eller annan hantverkare. Dessa fel är du själv ekonomiskt ansvarig för. När föreningens fastighetsskötare Allgranth utför reparationer där bostadsrättsinnehavaren skall stå för kostnader behöver du som bostadsrättsinnehavare underteckna en överenskommelse innan arbetet påbörjas. Detta för att undanröja eventuella missförstånd och felaktiga faktureringar. Blanketten hittar du på hemsidan eller hos Allgranth.

Försäkring

Vi vill påminna om att Brf Åsöberget har en fastighetsförsäkring i Trygg-Hansa där det ingår ett gemensamt bostadsrättstillägg för samtliga medlemmar. Det betyder att föreningen står för bostadsrättstillägget för samtliga medlemmar i vår förening och du kan säga upp bostadsrättstillägget hos ditt försäkringsbolag. Bostadsrättstillägget är den del av hemförsäkringen som täcker det extra ansvarsområde man har när man bor i bostadsrätt. Du ska fortfarande ha kvar din hemförsäkring för lösöre mm.

Hantverkstjänster

Allgranth Fastigheter AB erbjuder medlemmarna i föreningen hantverkstjänster, läs mer på www.allgranth.se

TV

Vi har ett gruppavtal med COMHEM för alla som är boende i föreningen. Det innebär att du får alla kanaler i Baspaketet digitalt utan extra kostnad. Vill man köpa fler kanaler än TV bas så får man rabatt. Vid frågor kontakta Comhem Kundtjänst för gruppavtal, telefon 0775-171720

Köksfläkt

Det är inte tillåtet att ansluta köksfläkt eller annan fläkt till fastighetens ventilationssystem. Endast fläktkåpor med filter får sättas in. Föreningen utför kontinuerligt OVK-besiktningar för att säkerställa ventilationssystemets funktion. Medlemmen är skyldig att åtgärda eventuella felaktigheter.

Namnskyltar

Fastighetsskötaren ombesörjer bokstäver till namnskylt på dörr och trapphustavla. Du sätter själv upp bokstäverna på din dörr/brevlådeinkast. Om du inte fått dina bokstäver, kontakta fastighetsskötaren, se kontaktuppgift på namntavlan i din port. Det är inte tillåtet att själv skruva / limma / spika upp egen namnskylt eller annat på din lägenhetsdörr.

Ombyggnad/Renovering

Planerar du att göra en ombyggnad ska detta godkännas innan arbetet påbörjas av styrelsen.
Underlag för godkännande krävs ritningar, byggnadsbeskrivning med tillhörande tidplan och i vissa fall certifierade hantverkare. Vid lovpliktiga byggåtgärder ansöker bostadsrättsinnehavaren själv erforderliga lov hos Stadsbyggnadskontoret, Stockholm Stad. Under byggskedet ansvarar medlemmen för att föreningens egendom, såsom hissar och golv ej skadas och regelbundet städas. Medlemmen ansvarar för avisering och information om störningar. Renoveringsarbeten utförs mellan klockan 08.00 -18.00.
Alla ombyggnaden/renoveringen slutbesiktigas av Allgranth Fastigheter. En kostnad som bostadsrättsinnehavaren bekostar.  Läs pdf:en "Information ombyggnation bostadsrätt"  som finns för nedladdning på  sidan Nedladdningar.

Vattenavstängning

Om vattenavstängning behöver göras ska Allgranth Fastigheter kontaktas.

Rökning

Rökning får inte förekomma i de gemensamma utrymmena inomhus och på vädringsbalkonger. Om rökning på gården måste ske skall man ta hand om fimparna.

Sopor

Sophantering sker enligt följande: 

Matavfall

Organsikt matavfall sorteras separat. Påshållare och biologiskt nedbrytbara påsar finns att hämta i källaren i 192:an. Obligatoriskt enligt lag fr o m den 1 januari 2023.

Notera att det inte får slängas annat än matavfall i Matavfallsskåpet. Avfallet hämtas ej upp om så sker. Det innebär en extra kostnad för föreningen och en ILLALUKTANDE miljö för de närmast boende.

Hushållssopor

Övriga hushållssopor slängs i väl ihopknutna påsar i sopskåpen intill våra fastigheter på varsin sida om Sågargatan (se skiss nedan).De låses upp med din lägenhetsnyckel. Ställ inga soppåsar i farstun.

 

Grovsopor

Inga grovsoprum finns, utan du måste själv se till att dessa sopor avlägsnas från fastigheten. Närmaste återvinningscentraler där du kan lämna grovsopor finns i Östberga (Huddingevägen/Sockenvägen) Du kan även kasta grovsoporna när container finns uppställd. Två gånger om året, i samband med vår- och höststädning, ställs en container upp utanför fastigheten. Notera att inga el-artiklar får kastas i containern.

El-artiklar

El-artiklar hanteras i ett separat återvinningsrum i 194:ans källare. Rummet töms på städdagar.

Miljöfarligt avfall

Miljöfarligt avfall som färg, lösningsmedel och dylikt ska lämnas på återvinningscentral.  

Återvinningsplatser

Närmsta återvinningsplats finns på Folkungagatan 135, nedanför Sågarbacken. Där finner du iglos för Returpapper, Ofärgat glas, Färgat glas, Papper, Kartong/Wellpapp, Hårda plastförpackningar, Metallförpackningar och Batterier.

 

Städdag

Gemensamma städdagar hålls två gånger per år, vår och höst. Städdagarna är obligatoriska för föreningens medlemmar. Vi äger huset tillsammans och vi hjälps åt att göra det trevligt. Styrelsen anslår information i god tid före städdagen.    

Vi hoppas att du ska trivas i din bostad och med vår förening.

Vänliga hälsningar

Styrelsen

 
 
 

 

 

 

 

 

Träffar: 16818