JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost

Historia

Kategori: Info Senast uppdaterad onsdag, 12 mars 2014 Skriven av Peter Häggqvist

Åsöberget ligger på Södermalm i Stockholm och Åsön är det gamla namnet på Södermalm. Åsöberget sträcker sig runt kvarteren med Folkungagatan, Sågargatan, Lotsgatan, Skeppargränd, Åsögatan och Kvastmakarbacken. Här finns underbara platser med gamla träkåkar och söderplank . Den gamla kåkstaden från främst 1700-talet har bevarats för kommande generationer. Åsöberget är den största sammanhängande återstoden av den trähusbebyggelse som var så vanlig över Stockholm förr.

Anrika kvarter på Åsöberget, med den största sammanhängande bevarade trähusbebyggelsen i Stockholm. Bilden är från boken "Nära inpå Stockholm" av Magdalena Korotynska.

Husen och kvarteret där Brf Åsöberget har sin hemvist har en mycket varierande och intressant historia. Två artiklar berättar om detta.

K-märkta hus från 1930 Åsögatan 192 och 194 (PDF-fil) 
av Martin Lagergren, Stockholms Stadsmuseum. 
Här beskrivs våra hus historia.

Det Stockholm som gått. Kvarteret Oljans historia 
av Peter Häggqvist,  Åsögatan 194. 
Här beskrivs kvarterets historia

Tillaeus karta från 1733. Platsen för husen som byggdes 1930 är markerad med rött.

Det fanns en väderkvarn i området, vilket syns på Tillaeus karta från 1733. Bagarekvarnen som kvarnen kallades låg i kvarteret Lotsen där det finns ett daghem nu. Man såg kvarnen från inloppet till Stockholm. Bagarekvarnen finns med på några konstverk från 1700- och 1800-talet.

Det måste varit vackert förr med väderkvarnsvingar synliga från alla höjder i Stockholm. Bagarekvarnen stod kvar fram till sommaren 1839 då den revs.  Det fanns 36 kvarnar på Södermalm och sammanlagt 86 stycken i hela Stockholm.

Bagarekvarnen var en fotkvarn, som var en av de äldsta kvarntyperna i Stockholm. Man kan se fotkvarnar  fortfarande idag på Gotland och Öland. Som namnet anger står de en ställning, som bär upp hjärtstocken, kring vilken den fyrkantiga kvarnbyggnaden svängs.

 

Kvarnen till exempel med på Johan Fredrik Martins vy [1755-1816]  ”Utsikt av Stockholms stad” från slutet av 1700-talet, sedd från Lundins Fåfänga. Åsöberget till vänster med Bagarekvarnen synlig  mellan nuvarande Lotsgatan och Åsögatan.

Bagarekvarnen från Tegelviken och Stora Varvet. Laveringen ovan av en okänd konstnär från slutet av 1700-talet visar Södra Varvet vid Tegelviken och kvarnen till vänster. Det långa huset till höger är troligen en repslagarbana.

Träffar: 14095