Styrelsen

Kategori: Info Senast uppdaterad torsdag, 26 augusti 2021 Skriven av Super User

Styrelseledamöterna väljs på föreningsstämman på våren.

Styrelsen sammanträder normalt en gång varje månad. Vill du ta upp någon fråga för styrelsen att diskutera och eventuellt besluta om kan du meddela någon i styrelsen, helst mer än en vecka före nästa möte. 

För frågor till styrelsen, kontakta främst ordförande eller vice ordförande. Det allra bästa sättet är att skicka frågan som e-post.

Styrelsen

För kontaktuppgifter till styrelsen, se anslagstavla i respektive port. 

Ordförande Reine Forinder    
Vice ordförande Maria Gaenger    
Kassör Johan Kaijser    
Sekreterare Håkan Eriksson    
Ledamot Tobias Fogelquist    
Ledamot Alice Kaijser    
Ledamot Inga-Lill Karlsson    
       
Ledamot Åke Sivertun    
HSB-ledamot Olivia Fredriksson    

Revisorer

Ordinarie Bengt Hebel    
Suppleant Birgitta Preussner    
BoRevision AB      

 

Träffar: 9463