Mäklarinfo

Kategori: Info Senast uppdaterad söndag, 17 Maj 2020

Föreningen

- Fastigheten förvärvas 1986
- 81 bostadsrätter och två lokaler med hyresrätt
 

Månadsavgift

- Föreningen har ingen aviserad avgiftshöjning för 2020
 

Utförd/kommande underhåll och renovering

- 1986 omfattande renovering av fastigheten (inkl byte av avloppsstammar, elstigar)
- 1996 fasadrenovering och fönstermålning på sydsidan
- 2000 målning av trapphuset
- 2002 målning av taket
- 2004 utbyte av tvättmaskiner och torkskåp
- 2004 förebyggande arbete emot istappar på taket
- 2004 stamspolning
- 2006 renovering av hissar
- 2007 utbyte av portar till tidstypiska av 30- talsstil
- 2007 renovering av innergård
- 2008 fasadrenovering och målning av fönster
- 2009 stamspolning
- 2010 renovering av fönsterbågar
- 2013 omfattande trapphusrenovering
- 2014 partiell renovering av fasaden mot Åsögatan
- 2016 stamspolning
- 2016 balansering av värmesystem
- 2018 OVK genomförd
 
 

Överlåtelse av bostadsrätt

- Samtliga överlåtelser inom föreningen skall behandlas via HSB portalen. https://portwise.hsbportalen.se

 

Träffar: 7158